Премествам сайта
След пет секунди ще бъдете пренасочени към новия адрес
ТЕОРИЯ, ОБЯСНЯВАЩА
ЕСТЕСТВОТО НА НЕЩАТА !

ИЛИ ЗАЩО НЕЩАТА СА ТАКИВА, КАКВИТО СА!


Това, което искам да Ви покажа е разработка на един Човек - Валерий Федорович Андрус. Попаднах на неговата "теория" съвсем случайно - търсейки из мрежата за нещо съвсем друго. Поставям ТЕОРИЯ в кавички, защото смятам, че описаното от него не е теория, а съвършено точното обяснение на света, който ни заобикаля!
Питали ли сте се защо основните понятия във физиката, химията и още ред науки не са обяснени, а се приемат само като постулати.
Интересувало ли Ви е какво всъщност е топлина, какво е магнитно поле, какво е гравитация?
Било ли Ви е интересно как са свързани помежду си основните взаимодействия и какво ги обуславя? Какви са все пак тези ядра на атоми, протони, неутрони, електрони, фотони и какви ли не още частици и какви са законите, на които те се подчиняват?
Ако сте се питали и сте се интересували от тези въпроси - в написаното от В.Ф.Андрус ще намерите отговори.
Файловете са в pdf формат и са на руски, но смятам, че това няма да Ви затрудни особено! :-)


Основи на неутронната физика
Таблица на химичните елементи - превръщания
"Мисли на глас" - популярно обяснение на теорията
"Хора..." - хората от гледна точка на новите-стари знания
Възможна ли е революция във фундаменталните науки?Основна страница на сайта
Водата Земята Природата - Човекът Сетивата ни
Всеобщата теория Карма и съдба Нашите обиколки Древните народи
Биоритми Скорост на реагиране Вечен календар Въздействие