Премествам сайта
След пет секунди ще бъдете пренасочени към новия адрес
ДРЕВНИТЕ ОБИТАТЕЛИ - ЖИВОТ И ЗНАНИЯ


СЛАВЯНИ ТРАКИ КЕЛТИ АТЛАНТИ

Келтите, траките, асирийците, както и още доста древни жители с известни и неизвестни имена произхождат от един и същи народ.
Те са от групата, която строи мегалитни постройки - т.е. постройки, които се състоят от малко на брой и големи по размер обработени каменни блокове.
Съществува друга група народи от древността, които никога не са строили мегалити, а от край време са правили постройките си от малки камъни и блокчета.

Ако се разровите в исторически форуми от "нета" на различни държави, ще откриете, че в много от тях се твърди, че тяхното население е най-старо. ... И никой от тях не бърка! - Наистина е така!
В онези древни времена /преди да се появят имена като асирийци, траки, келти, елини/ хората са живели на малки, основно родови групи и са поддържали тесен контакт с близките им такива. Но не са съществували имена на съвкупност от няколко такива групи! Просто не е имало понятия като "племе", "държава" или друга подобна по-голяма общност и естествено - нужда от име, което да я обособява като нещо отделно от всички останали. Затова и не е имало имена за такива общности!. Тези имена се появяват тогава, когато започва да се обособява централизираното управление - т.е. - племенния строй. За съжаление това е и началният момент на загубване на връзката със Земята!
Най-късно във времето /най-близко до нашето/ тази връзка я загубват няколко групи. Те са отделни племенни групи от така наречените славяни, траки, келти . Всички тези "племена" имат единен и доказан индоевропейски произход.
При русите пазителите на знанията са влъхвите или по друг начин казано - ведрусите/знаещи руси/.
При келтите - друидите.
При траките - бесите/жреци/.

В тази "класация" най-рано от тези "последни знаещи, можещи и пазещи" се предават русите, след тях - сатрите (тракийско племе, живяло в района на Странджа, Сакар и Източните Родопи) и накрая - келтите.
Келтите спомагат за унищожаването на тракийските племена при военните си нападения по нашите земи между 300 и 400 години пр.н.е. Тогава от тях са унищожени много процъфтяващи тракийски градове.

Знанията на друидите са най-цялостно запазени до наши дни поради най-късното преминаване на същите към държавност. В околните им градове - държави вече е имало и добре развита писменост, което също е спомогнало за описването и запазването на техните ритуали и дълбоки духовни знания.


Основна страница на сайта
Водата Земята Природата - Човекът Сетивата ни
Всеобщата теория Карма и съдба Нашите обиколки Древните народи
Биоритми Скорост на реагиране Вечен календар Въздействие