Премествам сайта
След пет секунди ще бъдете пренасочени към новия адрес

Нашите възприятия - 

познати и непознати


    За човешкия мозък продължава да се спори - как точно действа и какви точно са функциите му.

    Ще се опитам да ви покажа някои от особеностите на нашите възприятия, свързани с него.

    Ако сте се "заслушвали" в себе си - доста от нещата ще са Ви познати. Ако не сте - четете, гледайте и се забавлявайте.


Зрение Слух 3,4 Вкус и Обоняние


Основна страница на сайта
Водата Земята Природата - Човекът Сетивата ни
Всеобщата теория Карма и съдба Нашите обиколки Древните народи
Биоритми Скорост на реагиране Вечен календар Въздействие